alert ('$fout') "; } else { $message = "Naam: " . $naam ." \n"; $message .= "Email: " . $email ." \n"; $message .= "Telefoon: " . $telefoon ." \n"; $message .= "Bedrijf: " . $bedrijf ." \n"; $message .= "Adres: " . $adres ." \n"; $message .= "Postcode: " . $postcode ." \n"; $message .= "Woonplaats: " . $woonplaats ." \n"; $message .= "Bericht: " . $bericht . "\n"; $onderwerp = "Bericht vanaf www.charismagoldentertainment.com"; $to = 'info@charismagoldentertainment.com'; $headers = array(); $headers[] = "MIME-Version: 1.0"; $headers[] = "Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1"; //$headers[] = "Subject: {$subject}"; $headers[] = "X-Mailer: PHP/".phpversion(); mail($to, $onderwerp, $message, implode("\r\n", $headers), "-f".$email_from ); header("refresh:0;url=".$site.""); } } } ?>

De met een * aangegeven invulvelden zijn verplicht.